Administrowanie siecią

Zadania objęte tą usługą to:
  • administrowanie kontami użytkowników i w przypadku takiej potrzeby kontami poczty elektronicznej;
  • utrzymywanie oprogramowania serwera, stacji roboczych i sieci komputerowej w ciągłej sprawności;
  • okresowe wykonywanie kopii zabezpieczających;
  • konfiguracja systemów operacyjnych, w szczególności ich łączności z siecią,  na stacjach roboczych;
  • usługi niestandardowe.