Anglomet

Zakład Elektroniki i Informatyki ANGLOMET działa od lutego 1987 roku. Początkowo, jako Przedsiębiorstwo Zagraniczne, a od 1993 r. – spółka cywilna. Od początku, firma postawiła na własne oprogramowanie, profesjonalny serwis, kompleksową realizację projektów z dostawami sprzętu renomowanych producentów. Własne programy ANGLOMET’u takie jak: system bankowy, program KADRY–PŁACE, system FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ, program GMINA – ewidencja podmiotów gospodarczych, program SKLEP, program MAGAZYN cieszyły się dużym zainteresowaniem klientów. Dzięki…

Sieci LAN/WAN

Sieci LAN/WAN

Sieci teleinformatyczne to obecnie jeden z najważniejszych elementów infrastruktury informatycznej, a coraz częściej również telefonicznej organizacji. Sieci te pełnią funkcje znacznie przekraczające proste połączenia pomiędzy komputerami. Dzięki optymalnie funkcjonującym sieciom LAN i WAN możecie Państwo utrzymywać sprawną wymianę wiadomości oraz dokumentów pomiędzy pracownikami, jak i oddziałami. Właśnie przekaz informacji jest kluczowym elementem sukcesu biznesowego każdej firmy. Oferta Anglomet’u obejmuje nie tylko dostawę sprzętu i budowę…

Administrowanie siecią

Administrowanie siecią

Zadania objęte tą usługą to: administrowanie kontami użytkowników i w przypadku takiej potrzeby kontami poczty elektronicznej; utrzymywanie oprogramowania serwera, stacji roboczych i sieci komputerowej w ciągłej sprawności; okresowe wykonywanie kopii zabezpieczających; konfiguracja systemów operacyjnych, w szczególności ich łączności z siecią,  na stacjach roboczych; usługi niestandardowe.

Uzupełnienia wyposażenia systemu w sprzęt i oprogramowanie

Uzupełnienia wyposażenia systemu w sprzęt i oprogramowanie

To zadanie obejmuje: rozszerzanie konfiguracji komputerów; dostawy i instalacje  nowego sprzętu rozbudowującego infrastrukturę sieci; dostawy i instalacje nowego oprogramowania dla serwera lub stacji roboczych, w szczególności systemów antywirusowych; naprawy sprzętu komputerowego.    

Dostawy i integracja sprzętu oraz oprogramowania

Dostawy i integracja sprzętu oraz oprogramowania

W wyniku rozwoju systemu informatycznego Państwa Firmy, może zaistnieć potrzeba doposażenia lub wymiany niektórych elementów systemu informatycznego. W takiej sytuacji Anglomet gotowy jest podjąć się dostarczenia wymaganego sprzętu, zainstalowania i skonfigurowania go w sposób zapewniający spełnienie określonych wymagań.

Gwarancja i serwis

Gwarancja i serwis

Anglomet może przejąć na siebie wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją gwarancji i rękojmi w odniesieniu do urządzeń objętych usługą outsourcingu. Dostarczone przez Anglomet podzespoły obejmuje gwarancja określona przez producenta. W przypadku urządzeń dostarczonych przez firmy trzecie, serwis dotyczący tych urządzeń świadczony jest przez dostawców, lub firmy wskazane w umowie sprzedaży. Anglomet może podjąć się serwisowania wyżej wymienionych urządzeń na warunkach określonych aneksem do umowy o Zarządzenie Systemami Informatycznymi….