Gwarancja i serwis

Anglomet może przejąć na siebie wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją gwarancji i rękojmi w odniesieniu do urządzeń objętych usługą outsourcingu.

Dostarczone przez Anglomet podzespoły obejmuje gwarancja określona przez producenta.

W przypadku urządzeń dostarczonych przez firmy trzecie, serwis dotyczący tych urządzeń świadczony jest przez dostawców, lub firmy wskazane w umowie sprzedaży. Anglomet może podjąć się serwisowania wyżej wymienionych urządzeń na warunkach określonych aneksem do umowy o Zarządzenie Systemami Informatycznymi.