Barracuda zapewnia kompleksowy zestaw rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT. Korzystaj z najnowocześniejszych technologii, by uniemożliwić przeniknięcie złośliwego oprogramowania do Twojej sieci, zapobiec wyciekowi lub kradzieży danych oraz zabezpieczyć dane przed utratą (także na skutek działania klęsk żywiołowych lub awarii sprzętu).

  • Barracuda CloudGen Firewall to rozwiązanie zaprojektowane by ułatwić zarządzanie bezpieczeństwem i dostępem do firmowej sieci. To urządzenie dedykowane dla rozproszonych środowisk sieciowych, niezależnie od tego, czy infrastruktura oparta jest o maszyny fizyczne, wirtualne czy chmurę. Właściwie skonfigurowane rozwiązanie Barracuda Networks zapewnia bezpieczeństwo całej firmowej sieci oraz danym w niej zgromadzonych i przetwarzanych.
  • Barracuda Essentials for Email Security jako kompletne rozwiązanie do ochrony i zarządzania pocztą elektroniczną, zapewnia również bezpieczną jej archiwizację oraz backup – w celu ochrony Twoich cennych danych na wypadek kradzieży czy wycieku.
  • Barracuda Web Application Firewall eliminuje luki w aplikacjach internetowych, zapobiegając włamaniom i chroniąc serwery aplikacji webowych.
  • Barracuda Backup tworzy w czasie rzeczywistym bezpieczne kopie zapasowe danych, szyfrując je 256-bitowym AES i gromadząc je poza obszarem replikowanych danych. Kopie te mogą być replikowane na zewnętrzne urządzenia fizyczne, wirtualne oraz do chmury Barracudy lub do Amazon Web Services. Dzięki temu dane są chronione na wypadek infekcji ransomware’u czy innych ataków cyberprzestępczych, a także przed skutkami klęsk żywiołowych, awariami sprzętu czy błędem ludzkim.
  • Barracuda Message Archiver jako rozwiązanie do archiwizacji poczty e-mail, wykorzystuje chmurę, gdzie przechowuje w niezmienionej formie każdą wysłaną i odebraną wiadomość pocztową. Wyjątkowo szczegółowe ustawienia polityk retencji, zapewniają wierne i bezpieczne zachowanie wiadomości, kontaktów, spotkań, zadań czy notatek bez obawy o utratę lub skasowanie. Pozwala to na budowę kompleksowego archiwum danych. Wszystko w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Zapobieganie włamaniom, wyciekom i utracie danych

Rozwiązania jakie oferuje Barracuda, wykorzystują najnowocześniejsze narzędzia do filtrowania ruchu przychodzącego i wychodzącego, chronią przed złośliwym oprogramowaniem szpiegującym (w tym przed keyloggerami) zapewniając ochronę przed wyciekiem danych poza firmową sieć.

Rozwiązania Barracuda Essentials wykorzystują również zaawansowane techniki ochrony użytkowników przed phishingiem i innymi próbami kradzieży danych z wykorzystaniem poczty elektronicznej, takimi jak złośliwe adresy URL czy tzw. typosquatting.

Web Application Firewall chroni aplikacje przed atakami hakerskimi, w tym wstrzyknięciem kodu SQL, atakami XSS i DDoS.

Szczegółowe powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa

Jeśli w Twojej organizacji zdarzy się incydent naruszenia danych, to zebranie i analiza informacji o tym naruszeniu powinny być tak szybkie i łatwe, jak to tylko możliwe.

Rozwiązania Barracuda Networks udostępniają szczegółowe dzienniki i raporty zawierające informacje o użytkownikach, adresach IP, geografii, stronach internetowych, aplikacjach, zagrożeniach, dziennikach kontroli i innych. Informacje te mogą być używane przez administratorów do analizowania, naprawiania i powiadamiania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych i innych incydentów związanych z bezpieczeństwem IT. Dzięki łatwemu tworzeniu nawet wyjątkowo rozbudowanych i szczegółowych raportów, możliwe jest wyselekcjonowanie najistotniejszych informacji.