Uzupełnienia wyposażenia systemu w sprzęt i oprogramowanie

To zadanie obejmuje:
  • rozszerzanie konfiguracji komputerów;
  • dostawy i instalacje  nowego sprzętu rozbudowującego infrastrukturę sieci;
  • dostawy i instalacje nowego oprogramowania dla serwera lub stacji roboczych, w szczególności systemów antywirusowych;
  • naprawy sprzętu komputerowego.